Заземлюючі та занулюючі пристрої можуть нормально функціонувати лише при правильному виконанні, підтримці їх в належному технічному стані та контролі цього стану шляхом ревізії і електричних вимірювань, об’єднаних загальним поняттям випробувань.
Опір заземлювального пристрою Rз є його найважливішим параметром, тому вимір має виконуватися досить ретельно.
Вимірювання Rз проводиться для визначення його фактичної величини і з’ясування відповідності його нормам, як в момент вимірювання, так і надалі в процесі експлуатації. Крім того, порівняння результатів вимірювань за ряд років у поєднанні з вибірковим пристроєм шурфів дозволяє стежити за станом заземлювачів, що знаходяться в експлуатації.
Опір заземлювача має вимірюватися на всіх його виводах в місцях приєднання до заземлюючої мережі.

Відображається єдиний результат