Виміри є одним з найважливіших шляхів пізнання природи людиною. Вони дають кількісну характеристику навколишнього світу, розкриваючи людині діючі в природі закономірності. Усі галузі техніки не могли б існувати без розгорнутої системи вимірів, що визначають як усі технологічні процеси, контроль і керування ними, так і властивості і якість продукції, що випускається. Забезпечення єдності вимірів – однае з основних завдань державних метрологічних служб. На її рішення спрямована науково-технічна діяльність підприємств по розробці еталонів одиниць вимірів і прецизійної метрологічної апаратури для передачі розмірів одиниць вимірів від еталонів до робочих засобів вимірів.

Відображаються всі 6 результати